2020-05-09

Newton a pestis karantén alatt dolgozta ki gravitációs törvényét

1665-ben a cambridge-i Trinity College-ot ideiglenesen bezárták a pestisjárvány miatt. A fiatal Isaac Newtonnak otthonról kellett dolgoznia, de ez nem akadályozta meg abban, hogy idejét bölcsen felhasználja, és kidolgozza többek között a gravitációs törvényt. Isaac Newton a 20-as évei elején járt, amikor Londonra lecsapott a pestis. Newton ekkoriban a cambridge-i Trinity College egy átlagos hallgatója volt. Bár ezt követően még kétszáz évnek kellett eltelnie,…