A RomaNews célja a sztereotípiák humoros lebontása volt

Izrael ragaszkodik a háború folytatásához
2024-03-17
Létrehoznák a mesterséges intelligencia európai közösségét
2024-03-17
Show all

A RomaNews célja a sztereotípiák humoros lebontása volt

A hamar az érdeklődés középpontjába került RomaNews Production YouTube-csatorna egyik tagjával, a politológia szakon végzett Balogh Tiborral beszélgettünk többek között első, Imádkozó kódok című regényéről, amely lebilincselő módon a hit és a mesterséges intelligencia közt talált kapcsolatot veszi górcső alá.

Balogh Tibor

Az értelmiségi pálya nem adta magát könnyen. Elmesélné, honnan indult?

Édesanyám muzsikus családból származik, ő azonban nem játszik semmilyen hangszeren, kétkezi ember volt, aki egy iskolai menzán dolgozott hosszú évekig.

Édesapám családja a paraszti kultúrában gyökerezett, ő később pedig az építőiparban helyezkedett el, sokáig úgy tűnt, hogy rám is ez az élet vár.

Az iskolában a tanárok felfigyeltek a jó tanulmányi eredményeimre, és a szüleimnek javasolták, hogy tanuljak tovább, ezen a téren minden támogatást megkaptam mind a tanáraimtól, mind a szüleimtől.

Az érettségit követően vámügyintéző területen helyezkedtem el, majd politológia szakon szereztem meg a diplomám.

Kezdetektől nagyfokú kíváncsiság, érdeklődés motoszkált bennem a tudás iránt, bújtam a könyveket, a dolgokhoz nyitottsággal fordultam. Ahogy haladtam előre bontakozott ki fokozatosan, milyen pályát képzelek el magamnak.

Egyetemi éveim alatt a miskolci Görögkatolikus Roma Szakkollégium tagja voltam, megismerhettem a roma kultúra – Choli-Daróczi József író, költő, pedagógus, Káli-Horváth Kálmán, Balogh Tibor festőművész – jelentős képviselőit.  

Hátráltatta, hogy a szülei nem voltak értelmiségiek?

Én a legnagyobb természetességgel kezeltem, ahogy a szüleim dolgoznak. A környezetemben azt tapasztaltam, hogy mindenki a képességének, tudásának megfelelően dolgozik, önmagára támaszkodik, nem vár el külső támogatást. A mai foglalkoztatási statisztikák azt mutatják, hogy aki akar, találhat munkát, elhelyezkedhet.

Miért éppen politológia?

Az egyetemi képzés kiválasztásakor megtalált politológia szak elérhető, teljesíthető feladatként körvonalzódott előttem, könnyen beleképzeltem magam az elemző szakértő pozíciójába.

A tehetség, a képesség a tanulásra velünk születik, vagy szorgalommal fejleszthető?

Részben velünk született, részben nagyobb erőbefektetéssel, odafigyeléssel, nyitottsággal fejleszthető. Az, hogyan formáljuk a meglévő képességeinket, hogy milyen segítséget kapunk, részben a külvilágon is múlik. Nem biztos, hogy az ember egy kis faluban élve ugyanolyan pozitív megerősítést, támogatást kap, mint egy budapesti elitgimnázium diákja. Tanulni nem nagyon tanít meg az iskola minket, a megfelelő tanulási módszer, technika kialakítása, kifejlesztése nagyban függhet az egyén hozzáállásától, tanuláshoz való viszonyától.

Annak ellenére, hogy általában a magyar cigányok nem beszélik a romani nyelvet, önerőből megtanult cigányul. Mi motiválta a nyelvtanulásban?

Finoman úgy fogalmaznék, hogy van nyelvvizsgám.

A nyelv elsajátítása azért volt nekem fontos, hogy közelebb kerülhessek a cigány kultúrához, átfogóbb ismereteket szerezhessek róla, és hát a nyelv a kultúra nagyon fontos alapja.

Egy nagyon érdekes, különleges, rejtelmeket tartogató nyelvet ismerhettem meg.

Megjegyzem, nagyon kevés az alapszókincs, és rengeteg jövevényszóval operál. A nyelvújítás a roma nyelv esetén kimerült abban, hogyan építik be a romák a nyelvükbe, a mindennapi szóhasználatukba a hazájukként választott ország szókészletét.

A barátaival létesített Roma News Production YouTube-csatorna hamar nagy népszerűségre tett szert. A cigánysággal szemben létező sztereotípiák leépítésének, kifigurázásának törekvése volt az egyik megvalósítandó cél?

Abszolút!

A romákról kialakult, megkövesedett egy kép, amiről mindenki beszél, vitatkozik a maga zárt buborékjában, szűkre szabott fórumán, kivéve a romák.

Azon voltunk, hogy ezzel szembe szálljunk, hozzá humorosan közelítsünk.

Bogdán Mária A visszabeszélés művészete a populáris kultúrában című tanulmányában hivatkozik az általunk művelt tevékenységre, amely a cigányságról a közbeszédben kialakult, generált sztereotípiákat járja körül tüzetesebben, a humor eszközével.

Mindenekelőtt a szórakoztatás, nem a társadalom megváltása, a megmondóember szerepében tetszelgés motivált, hajtott minket.

Érkeztek megerősítő visszajelzések?

Kétszer indultunk egy-egy Ki mit tud-ra emlékeztető versenyen, ahol szép eredményeket értünk el. Sok-sok sajtómegjelenésünk volt. Nagyon büszkék vagyunk arra, hogy az egyik ismert YouTuber, Szirmai Gergely elismerően nyilatkozott a munkánkról. Amikor egy-egy videó társadalmi üzenetet tartalmazott, mind romák és nem romák szimpátiájukat fejezték ki velünk kapcsolatban, a negatív vagy elmarasztaló hang szerencsésre ritka volt.

Nemrég jelent meg Imádkozó kódok című regénye. Bár a könyv sci-fi, nagyon sok aktuális témát vet fel. Mi inspirálta a könyvet?

Balogh Tibor könyve, az Imádkozó kódok

Mindig akartam írni egy sci-fit, majd váratlanul hullott a téma, pontosabban egy feltevés az ölembe: egy tudományos konferencián hallottam, hogy a résztvevők elgondolkodtak azon, mi történne, hogyha a mesterséges intelligencia vallásos volna, és ez milyen következményekkel járna.

Ez úgy nézne ki, vélekedtek: ahogy a lámpába beleprogramozzuk, hogy világítson, és akkor ugye, világítani fog, hasonlóan a mesterséges intelligencia a programozás utóhatásaként kvázi hinni fog.

Mélyen elgondolkodtatott ez a teória, olyannyira, hogy feltettem magamnak a kérdést, mi történne, ha az MI nemcsak tudatra, hanem lélekre is ébredne. Erről írok a regényben.

A halhatatlanság évezredek óta foglalkoztatja, nem hagyja nyugton az emberiséget, a történetben odáig jutunk, hogy a világot felperzseltük, egyetlen élhető város maradt, az emberiség megmentéséhez az ember kiborggá, gépemberré válik.

A hit felől közelítve meg a kérdést: Isten a saját képére teremtette az embert, viszont géppé válva mindez elvész.

Egy olyan vallásos robot, mint az én hősöm, Rabbi, robotként gondolkodhatna úgy, hogy segítse az embert a fennmaradásban, ehelyett azt választja, hogy a vallásból vett, eltanult etikai vonalat támogatja: az emberiség próbáljon meg fennmaradni, küzdjön, harcoljon, a Teremtőtől kapott adományt ne veszítse el. Nincs szándékomban senkit megtéríteni, nincs erőteljes evangelizálás, olyan átlagos sci-fi történetet dolgoztam fel, amiben explicit módon kerülnek elő ezek a dilemmák.

Veszélyt vagy lehetőséget lát a mesterséges intelligenciában?    

Is-is. Egyrészt látszik, hogy az egészségügyben nagy lehetőségek vannak kibontakozóban, a mindennapi életben – kapcsolatteremtés, logisztika stb. – tetten érhető az AI jótékony hatása, másrészt egy háborúban a mesterséges intelligencia következményei kiszámíthatatlanok, etikai kérdéseket vetnek fel. Tartogat veszélyt, jelenleg azonban – remélhetőleg – nem tartunk ott.

Vallásos emberként úgy véli, hogy a hit az embertől elválaszthatatlan?

Mindenképpen. Elég megnéznünk a különböző kultúrákat, felfedezhetjük, hogy mindenkinél fontos volt a hit, a spiritualizmus keresése. Az én szememben a tudomány pont azt mutatja meg, hogy ahogy egyre jobban megismerhetővé lesz a világ, és a jelenségek mélyén ott van a matematika, a fizika, a kémia, egyszeriben világossá válik, hogy hatalmas konstrukció, tervezés van a létezésben, a dolgok együttállásában.

Olyan értelemben nem vagyunk robotok, hogy fogyasztóként állítanak be, „programoznak be”, könyvelnek el minket a világ legtöbb részén?

Valóban, mindenki előtt áll egy út, ami nagyon hasonlít a többi ember előtt kijelölt útra, és amiről ritkán, kevesen térnek le.

A tervezhető élet megszállottjai vagyunk, felvázolt menetrend szerint cselekszünk. Aki erről lemondana, azzal állna elő, hogy köszöni, a továbbiakban ebből nem kér, szankciókkal, a társadalom elítélő magatartásával nézhet szembe, azzal, hogy hippiként, kívülállóként kezelik. Chinua Achebe Széthulló világ című könyve egy afrikai törzs strukturális felbomlása körül íródott, és fájóan aktuális, sok az analógia a könyv feltárta problémák és a mai világunk problémái, működése, berendezkedése között.

Bárhogyan alakul a jövő, legjobb alapállásnak a várakozó optimizmust tartom.

Cikk küldése e-mailben

Comments are closed.