Mit keresett Kossuth fia az első nagy alpesi alagút építésén?

Több mint félmillióan látogattak el a pécsi Zsolnay Örökségkezelő programjaira és helyszíneire tavaly
2023-01-31
Michael Jackson unokaöccse játssza a címszerepet a Michael című életrajzi filmben
2023-02-01
Show all

Mit keresett Kossuth fia az első nagy alpesi alagút építésén?

A XIX. században hatalmas alagutakkal fúrták át az Alpok hegyeit. A beruházások sok életet követeltek, de megváltoztatták az európai közlekedést. A legelső óriásalagút építésénél Kossuth fia is dolgozott, aki elismert szaktekintély volt.

A vasút megjelenése mindenütt forradalmasította a közlekedést. A hálózatok a XIX. században hihetetlen mértékben terjedtek el szinte mindenhol, a vasútépítési láz eredményeképp egymástól távoli helyek kerültek elérhető közelségbe, ráadásul a vasúti közlekedés viszonylag olcsó és gyors volt. A vasút teljesen átalakította a gazdasági termelést is, hiszen az áruk szállítása korábban soha nem volt ennyire egyszerű.

A semmeringi alagút csak a kezdőlökést adta

Bizonyos régiókban azonban fellépett egy probléma, mert a szerelvények viszonylag csak kis szintbeli emelkedést tudtak legyőzni. Európa déli részén pedig ott tornyosult a sínek előtt az Alpok, amely nemcsak az itáliai államokat, majd az egyesült Olaszországot választotta el Európától, de megnehezítette a svájci és az osztrák vasúti hálózat kiépítését is.

Azt, hogy lehet a hegyeken keresztül vasutat építeni, viszonylag korán bebizonyította egy osztrák mérnök, Carl von Ghega, akinek a tervei szerint 1848 és 1854 között kiépült a hihetetlen mérnöki alkotás, a semmeringi vasút. Itt nemcsak hidak épültek a völgyek felett, de összesen 14 alagút is, közte egy 1431 méteres is.

A Semmering vasút 1900-ban

A Semmering vasút 1900-ban
Forrás: Wikipedia

Alagutak persze korábban is épültek, hiszen voltak olyan utak, vagy akár csatornák, amelyeket hegyeken keresztül kellett átvezetni. A vasúti alagút sem volt ismeretlen, Magyarországon már az első Pest-Bécs vasútvonalnál is épült alagút, de az alpesi vasút azt jelentette, hogy a magas hegyekben is lehet vasutat, sőt akár kilométer hosszú alagutakat építeni.

A francia-olasz alagútban fél méter előrejutáshoz 4-5 fúrófej kellett

Az első igazán hatalmas léptékű vasúti alagút építésébe nem sokkal a Semmering vasút megnyitása után, 1857-ben fogtak. A Fréjus-alagút Franciaország és az akkori Szárd Királyság között teremtett volna kapcsolatot. Itt sokkal hatalmasabb léptékben gondolkodtak a tervezők, hiszen egy 12 kilométernél is hosszabb járattal számoltak. A munka kezdetén – valójában nagyon optimistán – úgy számoltak, hogy akár 25 év alatt el is készülhet a mű. A vállalkozást csak a Szuezi-csatorna építéshez lehetett hasonlítani. ( https://tudas.hu/a-xix-szazad-legnagyobb-beruhazasa/ )

A beruházás legnagyobb támogatója Camillo Benso di Cavour, a Szárd-Piemonti királyság miniszterelnöke volt, akinek ez tökéletesen beleillet fő céljába, az egységes, szárd-piemonti vezetéssel megvalósuló olasz királyság megteremtésébe, aminek része volt az is, hogy javuljon Itália közlekedése. Ez a vasút kulcsfontosságú volt ahhoz, hogy Itália és Nyugat-Európa között létrejöjjön a vasúti kapcsolat.

Az építkezésről az egyik abban résztvevő mérnök igen részletes cikksorozatot jelentett meg különféle lapokban, és ezekből a magyar szakfolyóiratok is szemléztek. Nekünk magyaroknak ez azért is különösen érdekes, mert a mérnök, aki a beszámolókat írta, nem volt más, mint Kossuth Ferenc, Kossuth Lajos idősebbik fia. Kossuth Ferenc mérnöknek tanult Párizsban, és 1861-ben költözött a frissen egyesült Olaszországba, és 1864-től dolgozott a Fréjus-alagútnál.

A fejtésben kezdetben, az 1850-es évek végén még hagyományos, jórészt kézi módszerekkel dolgoztak, de időközben új berendezések is megjelentek, amelyek az építkezést jelentős mértékben felgyorsították. Ezek pedig a sűrített levegővel hajtott fúróberendezések voltak, működtetésükhöz a világ első sűrített levegőt előállító üzemét is felállították, amelyhez az energiát a környékbeli folyók biztosították, és így a berendezés állandó nagy nyomást biztosított. A kifúrt lukakba lőport töltöttek, és felrobbantották azt.

A fejtéshez nyolc ilyen gépet szereltek egy mozgatható állványra, az egész szerkezet tömege 15 tonna volt. A kemény kőzetben a fúrófejeket gyakran kellett cserélni, volt, hogy egy fél méter mély lyukhoz 4-5 fúrófejet használtak el.

A fejtést mind a két irányból megindították, és a tervek szerint előbb egy nyílegyenes, 12,2 kilométer hosszú alagutat építettek meg. Ugyan a vasút szempontjából a teljesen egyenes alagút nem volt megfelelő, mert a vonal többi szakasza egyszerűen nem tudott az alagúthoz csatlakozni, de technológiailag ez volt a legjobb megoldás. Az egyenes alagútnál könnyebb ugyanis tartani az irányt, az ilyen járatban könnyebben jár a levegő, ami szintén lényeges volt mind az építés, mind a későbbi üzemeltetés során. Azonban a vasút miatt az alagút két végén szükség volt egy-egy íves elágazásra, amelyek miatt az alagútnak mind a két végén két bejárata lett, egy az egyenes járatnak, és egy a vasút által használt szakasznak. Az egyenes rész 12,233 méter hosszú, míg a teljes hosszt a két íves vonalú kialakítással – ahol a vasút vezet – eredetileg 12,848 méteresre tervezék, azonban egy hegyomlás miatt további járatokat kellett építeni, így 13 év alatt összesen 13,446 méternyi alagutat fúrtak ki.

Az alagút olasz oldalon lévő bejárata ma

Az alagút olasz oldalon lévő bejárata ma Forrás: Wikipedia

„Az alagútban kettős sínvasút lesz. A boltozat hat méter magas és nyolcz méter széles. Az alagút egész hosszában falazattal fog beboríttatni, mely a körülményhez képest fél, avagy egy egész rőt vastagságú leend. Francziaország felőli részen e falazat négyszög méterenkint 1300, olasz részen pedig 1000 frankba kerül. Az alagút kisebb ily művekhez hasonlítva bámulatosan száraz s csak egy figyelemre méltóbb forrás fordul elő benne, melynek számára külön levezető csatorna építtetett.” írta az Ellenőr 1871. szeptember 21-i száma a frissen befejezett alkotásról.

A nagy legenda, a tíz évig épített Gotthard alagút 177 emberéletet követelt

A hatalmas mű nem sokáig maradt egyedül, ugyanis 1872-ben Svájcban már neki is álltak egy még nagyratörőbb vállalkozásnak, a közel 15 kilométeres Gotthárd alagútnak. Az alagút egy olyan vasútvonalnak volt a része, amelynek 46 kilométerén összesen 79 alagút, 83 híd és 14 viadukt épült, azaz rendkívül nehéz terepen valósult meg.

Az új alagút kifúrására a Entreprise du Grand Tunnel du Gothard vállalat és annak vezetője, Louis Favre a munka fővállalkozója mindösszesen 8 évet kért, sőt a szerződésben vállalta, hogy minden napért, amellyel a kikötött időt túllépi, 10 000 frank kötbért fizet. Igaz az is szerepelt a szerződésben, hogy amennyiben előbb készül el, napi 5000 frank prémiumot kap.

A terep ráadásul sokkal nehezebb volt, mint a viszonylag száraz Fréjus-alagútban, ugyanis itt napi 30 köbmétert meghaladó vízmennyiséget kellett elvezetni, s az alagút belsejében a hőség 36 fokra is emelkedett. Mindennek ellenére 1880. február 28-án találkoztak az egymással szemben haladó járatok munkásai. A két fúró hegye alig pár milliméterre volt egymástól, a vízszintes eltérés 32 centiméter volt, a függőleges döbbenetesen kevés, 5 centiméter.

Itt is sűrített levegős fúrókat használtak, de modernebbeket, mint a megelőző építkezéseknél, amelyekkel a korábbi, percenkénti 2-3 centiméter helyett akár percenként 4 centiméter mély lukat is képesek voltak fúrni. Ennek ellenére a munka az elején nagyon lassan haladt, s ezen csak akkor tudtak változtatni, amikor áttértek a korábban az alagútépítésnél használt nehézkes lőporról az új találmányra, a dinamitra.

A Gotthard alagút áldozatainak emlékműve

A Gotthard alagút áldozatainak emlékműve
Forrás: Wikipedia

A fúrás menetét Gulácsy Béla a Gotthard alagút munkálatai című írásában (A Magyar Mérnök- és Építész-Egylet Közlönye 9. évfolyam 12. sz) így írta le:

„A Ferroux által szerkesztett állványon 8 fúrógép erősíthető meg és hozható egyszerre működésbe. A gépek működése, miként említem, kis időközökben megszakíttatik, mert a fúrók a fúrás alatt annyira megmelegednek, hogy időnként le kell őket hűteni, mi a hátulsó kocsin lévő víztartó által történik, melyből sűrített légnyomással a lyukakba többször víz lövetik be. Valamennyi lyuk meglévén fúrva, azokból a kőpor vízlövetek által kifuratik s a nedvesség comprimált léggel kiszáríttatik. Mindez megtörténvén, a fúrógép állványa a kocsikkal együtt visszatolatik s a lyukak megtöltetvén elrobbantatnak. A robbantás után a termelt anyag eltávolíttatik, s a segédvágány meghosszabbítása után a leírt módon a fúrást újra kezdik.”

Az áttörés pillanata a Vasárnapi Ujság 1880. évi 12 száma szerint

Az áttörés pillanata a Vasárnapi Ujság 1880. évi 12 száma szerint

A munkát sztrájkok is hátráltatták, amelyeket volt, hogy katonai erővel törtek le. A veszélyes munkakörnyezet, s a korabeli technikai színvonal nem igazán volt tekintettel a munkások egészségére, annak ellenére, hogy a levegőt is gépi szellőztetéssel próbálták javítani. A kivájt anyagot füstnélküli mozdonyokkal szállították ki (ezen mozdonyok olyan szerkezetek voltak, ahol nagy nyomású gőzzel töltötték fel a tartályt), ezzel is javították a benti levegőt. Mégis az építkezés alatt 177 munkás hunyt el, de meghalt a főmérnök, Louis Favre is, aki egy, az alagútban tett látogatásakor, mikor érzékelte, mennyire le vannak maradva a tervtől, agyvérzést kapott.

Légnyomásos mozdony az építkezés idejéből

Légnyomásos mozdony az építkezés idejéből Forrás: Wikipedia

Az alagút kifejtésével ugyan 1880-ra végeztek, de maga az építkezés csak 1882-ben fejeződött be, ekkor indulhattak meg a vonatok.

Ma persze már sokkal nagyobb alagutakat is építenek a világban, de e két hatalmas alagút volt az első, amely megmutatta, hogyan lehet ilyen hosszú járatokat építeni a hegyek belsejében, és azon a vasúti közlekedés is lehetséges. E beruházások legalább annyira segítették a nemzetközi közlekedési hálózatok kiépülését, mint a hatalmas csatornák vagy az óriás folyókon, tengerszorosokon átvezető hidak.

 

Cikk küldése e-mailben

Comments are closed.