Újabb felfedezést tett egy nemzetközi kutatócsoport a Webb-űrtávcsővel

A fasiszta diktátor egykori rezidánciáján nyílik Holokauszt múzeum
2023-03-17
Tokióban a héten van a gyönyörű cseresznyevirágzás – videó
2023-03-18
Show all

Újabb felfedezést tett egy nemzetközi kutatócsoport a Webb-űrtávcsővel

Rég nem látott kristályokat sikerült újra felfedezni a James Webb-űrtávcsővel egy fiatal csillag korongjában az ELKH Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont Konkoly Thege Miklós Csillagászati Intézetének (CSFK CSI) munkatársai által vezetett nemzetközi kutatócsoportnak.

Az ELKH pénteki közleménye szerint a kutatók az EX Lupi jelű fiatal csillag korongját vizsgálták a James Webb-űrtávcső MIRI műszerével (Mid-Infrared Instrument, közép-infravörös berendezés).

A műszer kivételes érzékenységének köszönhetően sikerült azonosítani

az EX Lupi 2008-as kitörésekor létrejött kristályos szilikátokat, valamint az élet kialakulásához szükséges gázmolekulák

– többek között szén-monoxid és vízpára – jeleit is észlelték a csillag korongjának infravörös színképében.

A korábban már megfigyelt és most újra azonosított szilikátszemcsék idővel beépülhetnek a keletkező jeges üstökösmagokba, ami arra is magyarázatot adhat, hogy miért olyan gyakoriak a naprendszerbeli üstökösökben a kristályos szilikátok.

A nap kistestvérének is tekinthető EX Lupi mindössze néhány millió éves, tömege pedig csupán 60 százaléka a Napénak.

A csillag jelenleg is gyűjti az anyagot a körülötte lévő por- és gázkorongból,

amelyben üstökös- és bolygókezdemények is kialakulhatnak. Az anyagáramlás üteme a csillagra nem egyenletes, időről időre több nagyságrenddel megnő. E kitörések során a csillag környezete jelentősen felforrósodik.

A tanulmány vezető kutatói 2008-ban egy ilyen kitörés során figyelték meg első ízben kozmikus körülmények között, hogy az amorf szerkezetű szilikátszemcsék kristályossá alakultak, vagyis szerkezetük rendezetlenből rendezetté vált.

Ez a folyamat a kitörés során felszabadult hő hatására zajlott le a korong belső részén, a csillagtól mért 1 csillagászati egységen, vagyis az átlagos Nap-Föld távolságon (150 millió kilométer) belül.

A kitörés 2008-ban befejeződött, a frissen keletkezett szilikátkristályok pedig a kutatók feltételezése szerint

a csillag- vagy korongszél hatására elindultak kifelé.

A csillagászoknak az elmúlt 15 évben azonban nem volt olyan eszközük, amellyel a lassan hűlő kristályok gyenge jeleit detektálhatták volna.

A James Webb-űrtávcső segítségével a kutatók most bizonyítékot találtak arra, hogy

a 2008-as kitörés során létrejött, akkor még forró kristályok 2022-ben még mindig ott voltak a korongban, ekkor azonban már 3 csillagászati egység távolságra jártak a csillagtól.

Az EX Lupi korongjában éppen ebben a távolságban található a jégvonal (hóhatár), ahol a hőmérséklet elég alacsony ahhoz, hogy a víz megfagyjon.

A most újra felfedezett kristályos porszemcsék, melyekről a kutatóknak 15 évig nem volt információjuk, 2022-re tehát a csillag körüli korong hidegebb részére érkeztek, így eléggé lehűltek ahhoz, hogy jégburok rakódjon rájuk.

Ezek a szemcsék idővel beépülhetnek a keletkező bolygókba és jeges üstökösmagokba, melyeknek a víz- és szén-monoxid-jég mellett a kristályos szilikátok a legfontosabb összetevői. Az új megfigyelések így arra is magyarázatot adhatnak, hogy miért olyan gyakoriak a naprendszerbeli üstökösökben a kristályos szilikátszemcsék.

Az EX Lupi korongjáról készült páratlan felbontású infravörös színképben a kutatók

számos gázmolekula – többek között szén-monoxid, szén-dioxid, hidrogén-cianid, acetilén és víz – jelét is azonosították.

Ezek a molekulák fagyottan az üstökösöket, gáz formájában pedig a kialakulóban lévő bolygók légkörét építhetik fel, és további kémiai folyamatok során

akár az élet számára létfontosságú komplexebb molekulákat is alkothatnak.

A kutatás eredményeit bemutató tanulmány az Astrophysical Journal Letters című tudományos folyóiratban jelent meg március elsején. A publikáció első szerzője Kóspál Ágnes, a CSFK CSI tudományos tanácsadója, akinek munkáját az Európai Kutatási Tanács (ERC) is támogatja. A tanulmány elkészítésében magyar, amerikai és német kutatóintézetek munkatársai vettek részt.

Cikk küldése e-mailben
MTI
MTI

Comments are closed.