Tudja, mennyi Magyarország lakosságának átlagos életkora? És a világé?

Béke – A nemzetek felett
2022-03-05
Tengerszorosok szerepe: már a Trójai háborút is a Boszporuszért vívták
2022-03-07
Show all

Tudja, mennyi Magyarország lakosságának átlagos életkora? És a világé?

A legidősebb lakosságú országban háromszor akkora az átlagos életkor, mint a legfiatalabb esetében. Az ország nem Európában van, de Európa a legidősebb kontinens – nevéhez illően.

Átlagéletkor Magyarországon

A KSH adatai szerint Magyarországon az átlagos életkor 43 év, ezen belül a férfiak esetében 41, a nők esetében 45 év az adat. Az eltérés érthető, hisz a nők átlagosan 7 évvel élnek tovább nálunk, mint a férfiak. A 43 év minden idők legmagasabb adata, az átlagos életkor folyamatosan emelkedik. A múlt század elején még 30 év alatt volt, pontosabb szám 1960-ból, azaz bő 60 évvel ezelőttről van: ekkor 33,6 év volt az átlagos életkor.

 

A múlt század elején még 30 év alatt volt

50 évvel ezelőtt 35,7 év volt ugyanez az adat, majd az azt követő években alig növekedett az utolsó nagy születési hullám miatt, ami a 70-es években zajlott. A kerek 40 évet 2005-ben lépte át az átlag, majd a növekedés gyorsult, egyrészt az alacsony születésszámnak, másrészt a magasabb várható életkornak köszönhetően.

Európa

A hazai adat nem lóg ki az európai országok sorából, az EU-n, illetve szűkebb régiónkon belül is hasonlóak az adatok. A kontinens átlaga 42,7 év, ezzel Európa a legidősebb lakosságú kontinens, és az egyetlen, ahol 40 év fölötti az átlag. Az Európai Unió átlaga 44 év, a kontinens legidősebb lakosságú országai pedig Németország és Olaszország 46,5 év körüli adattal (Monacóban magasabb a szám, de egy néhány tízezer lakosú miniállamot nem veszünk figyelembe, hisz bármilyen kis vándorlási egyenleg nagy eltéréshez vezethet). 40 alatti átlagot alig találni, érdemben 40 alattit pedig csak a két albán lakosságú ország produkál. Érdekes módon köztük azonban igen nagy eltérés van, mivel Albánia adata 36 év, Koszovóé mindössze 30, és ezzel messze kilóg lefelé az európai országok sorából.

Az eltérés azzal magyarázható, hogy egyrészt a mediterrán Albániában jóval magasabb az átlagéletkor, másrészt a rendszerváltás óta nagy ütemben fejlődő országban lecsökkent a születésszám, ahogy ez általában jellemző. Koszovó ugyanakkor Jugoszlávia legelmaradottabb sarka volt, hegyek közé zárt terület, ahol lényegében a függetlenség kivívásáig afrikai szinten maradt mind az életforma, mind az életszínvonal és így a születésszám is. A szám ráadásul egy-két évtizede még sokkal alacsonyabb volt, de azóta igen erős kivándorlás zajlott az országból, és érthető módon az ifjúság távozott nagy számban.

Világátlag és a rekorder

Nézzük ezek után a világ adatait, mindenekelőtt válaszolunk a címbeli kérdésre. A világ lakossága átlagosan 31 éves, azaz a majdnem 8 milliárd főt közelítő emberiség összességében fiatalnak mondható, jóllehet igen nagy eltérések mutatkoznak az egyes kontinensek, régiók, országok között. A világ legmagasabb életkorú országa nem meglepő módon Japán, 48,5 évvel. A születésszám az országban alacsony, a várható életkor igen magas, bevándorlás pedig alig volt eddig. Utána a már említett európai országok következnek: Németország és Olaszország, a negyedik és ötödik helyet Portugália és Görögország foglalja el, és még a hatodik helyezett Spanyolország adata van 45 év fölött.

Átlagéletkor 40 felett

40 év feletti számmal egyébként Európán kívül máshol alig találkozni: a Japán utáni legfejlettebb ázsiai ország, Dél-Korea esetében 43, az ugyancsak fejlett Tajvan és Szingapúr esetében 42 év az adat. Az amerikai kontinensen pedig egy fejlettnek nem mondható ország, Kuba vezeti a listát 42 évvel, tőle egy hajszálnyira marad el a vele szemben igen gazdag Kanada.

USA, Kína és India

Érdekes módon az Amerikai Egyesült Államok fiatalabb a maga 38,3 évével, ennek két fő oka van: az egyik a bevándorlás még mindig jelentős aránya, a másik, hogy az USA Európával vagy Kelet-Ázsiával szemben etnikailag igen sokszínű, és vannak nagyobb születésszámú rétegek. A másik érdekesség Kína, ahol gyakran hallunk a várható elöregedés miatti aggodalmakról, egyelőre azonban ugyancsak 38 év az átlag. Kínához hasonló, közel 1,4 milliárdos lakossága miatt itt említjük meg Indiát is, ahol az átlagéletkor mindössze 28,5 év.

20 alatt

A legfiatalabb országok Afrika középső sávjában találhatók: itt az átlagéletkor mindenhol 20 év alatt van, a világ legfiatalabb országa Niger, 15 évvel. Afrikán kívül 20 év alatti adat egyedül Afganisztánban található, a 20-21 év pedig még három országban, ezek Kelet-Timor, Palesztina és Irak.

 

Cikk küldése e-mailben

Comments are closed.