Szem, a táltos tudatosan járja mágikus életútját, legyen bármilyen megosztó is

A szerelem, amely 130 éve süteményt szolgál fel nekünk
2024-02-24
Márciusban már minden webáruháznak a postát is fel kell ajánlania csomagküldésre
2024-02-25
Show all

Szem, a táltos tudatosan járja mágikus életútját, legyen bármilyen megosztó is

Szemző Gábort sokan ismerik, ám a táltos személyisége megosztja az embereket. Gábor az Öreg Őstennel áll kapcsolatban, és ha megkérik, tiszta szívvel segít másoknak megtalálni a helyes ösvényt.

A táltosokról akár Feszty Árpád Magyarok bejövetele című panorámaképének emblematikus mellékalakja is eszünkbe juthat. Az ominózus műalkotás különös szereplőjének sziluettje a tüzes múlt fényén át dereng, pedig a táltosok ma is köztünk élnek. Legalábbis élnek olyan magyarok, akik az ősök hagyományát tisztelve és éltetve táltosnak nevezik magukat. Közéjük tartozik Szemző Gábor is, akit sokan Szem néven ismernek. Gáborral, a magyar táltossal beszélgetve lassan feldereng előttünk egy mágikus világ, egy olyan világlátás, melyben az egyéni utak keresése, az életcélok, az önismeret és az egyensúly kitüntetett szerepet kapnak.

Szemző Gábor szerint a táltosok nem „azzá válnak”, hanem ízig vérig a szellemvilág dolgaira születnek Isten akarata által. Az előd egyengeti az utód útját, de kizárólag egyengeti, az igazi tudást pedig az Isten csepegteti belé.

Táltos és Sámán

Szemző Gábor Táltos

A táltos és a sámán személye körül elég nagy a zűrzavar és a bizonytalanság.

Sámánjai a hun rokon népeinknek vannak, valamint a Föld ősibb népcsoportjainak. A sámán egy sokrétű révüléstechnikával működő gyógyító személy, aki a köztes lét szellemeit hívja szolgálatra, valamint a párhuzamos dimenziók entitásait. Ezzel szemben a kizárólag Magyarországon kezdetek óta természeténél fogva született (és nem felavatott) Magyar Táltos az Ég Urának elrendelt Mágus Papja

fogalmazott Szemző Gábor, akitől azt is megtudtuk, hogy a Tautosok (táltosok) eredettörténete visszanyúlik a Mágusnép történelmi múltjába, az Indus völgyétől a sumérokon át egészen Egyiptomig. Ez a három meghatározó helyszín volt egykor a mágus tudás bölcsője.

A sámánok rendszerint tudatmódosító szereket használnak a révüléstechnikákhoz, így a szellemvilággal könnyebben fel tudják venni a kapcsolatot, a táltosok azonban nem. A táltos az Öreg Istennel áll kapcsolatban és a Boldogasszonnyal, illetve a kettőjük szerelmében ragyogó, a jelenségbirodalmak mögött álló EGY Őstennel (Istennel). Az Egy Istent Tengrinek hívják rokonnépeink.

Szemző szerint az Isten szó magyar megfejtése: Is = Ős, Ten = Tenger, azaz Tengervégtelen szellem az EGY-ben. A Magyar Táltos e szerint egyenesen a forrásurat, a „hetedik ég urát” szólítja a legmagasabb fényminőségek megidézésére.

Szemző Gábor azt is elmondta, hogy a Táltosok Tűzszellemet, Napszellemet, illetve Ménurat idéző Mágus Papok, akik kizárólag a Kárpát- medence őrei, és a föld szívkamrájának őrzői voltak. Az első Mágus Király Tatos a Földön Nimród atyánk volt, aki megépíttette a Bábel tornyát, és harcot vívott a torony tetején az özönvíz után az ördögök urával.

Az alaptermészete a táltosoknak megütköző jellegű, ami a magyar népi folklórban fehér bika képében való szellemharcot jelöl az Ármányi (fekete bika) erők ellen. Ez a MEGÜTKÖZŐ minőség sohasem alkudozik a hazugság és megtévesztés szellemeivel, legyenek azok testben vagy testetlen létezésben. A sámáni magatartás ezzel szemben KIENGESZTELŐ minőség, hiszen a sámán különféle energiacserékkel igyekszik kiengesztelni a szellemvilág erőit és megbékíteni azokat saját maga és a környezete javára.

A sámánok az elhunyt szellemeit is gyakran visszaidézik a köztes lét, Bardó világából, és szócsőként működnek az élők és a holtak között. Ezt a működést a Magyar Táltos élből elutasítja, mert teste és lelke temploma kizárólag a jó Isten temploma.

Segíthetnek az ősök

Máté Imre rábaközi táltos, író volt az, aki megalkotta a Yotengrit címen ismert könyveket. Az idős táltos elődjei kérésére kiadta a művét, mert úgy gondolta, az ősi tudás segíthet a bajban. Szemző Gábort az idős író halála előtt egy táltoskoronával felavatta. A fiatalember szerint a rábaközi Hanság Táltosainak hagyatékát elsősorban élni kell és cselekedni, spirituálisan és mágikusan.

Szemző Gábor

Szemző Gábort sokszor felkeresik elakadásokkal, betegségekkel. A férfi elsősorban a dolgok, jelenségek, problémák, betegségek okainak feltárásában, és az analógiák megértetésében tud segíteni.

Igyekszem megmutatni a helyes életvitelt, hogy a baj, a betegség, (az egyensúly felborulása) ne ismétlődhessen meg. Ezt a működést a Táltosok OKNYOMOZÁSNAK hívták. Ilyenkor különféle módszerek segítségével feltárom a probléma gócpontjait a szellemvilágban kutakodva. Ezekre a pontokra rávilágítva elindítom a betegben, vagy bajbajutott embertársamban a gyógyulást elősegítő öngyógyító, problémamegoldó folyamatokat.

magyarázta Szemző Gábor.

A táltos szerint létezik egy “nagyobb test” is, ami lehet egy közösség, vagy a magyar nemzet gondja-baja. A nemzet kérdésével a mindenkori Nemzet Táltos foglalkozott a teljes Isten előtt vállalt és rárótt (lelke rajta!) felelősségében.

A fiatal magyar táltos 5 fajta oknyomozó rendszert használ, ebből hármat intenzíven, napi szinten. Az oknyomozó rendszerrel szinte mindenre pontos válaszokat tud megfogalmazni.

Amennyiben a bajbajutott követi az útmutatásokat („házi feladat”), akkor megoldódnak a problémái hamarosan. Sokan sajnos nem elég következetesek, vagy lustaságból mulasztanak, vagy miután meggyógyultak, hajlamosak félvállról venni és újra elkövetni a betegséget előidéző hibákat

fejtegette Szem.

Beavatási erőpróbák

Beavatási erőpróbák

Gábor vezetésével időnként összegyűlnek a tanaira fogékony érdeklődők. Ezek az elvonulások nyitottak, Szem és követői a “nem ártunk másnak” jegyében gondolkodnak. Ha az érkező tisztelettel lábat töröl a küszöbön, akkor a táltos nyitott szívvel fogadja, bárhonnan is érkezzen.

Szem tisztában van azzal, hogy a vendéget is az Isten küldte hozzá azért, hogy fejlődhessen a szellem létrán, elmélyítve a szellemiségét, tudását. Az elvonulásokon különféle beavatási erőpróbákat végeznek, melyek révén a résztvevők a tűz, víz, levegő, föld jegyében erős mentális és pszichikai képességekre tehetnek szert. Megpróbálják közösen előhozni a bennük szunnyadó képességeket.

A témáik mindig erős sugalmazások formájában érkeznek Istentől. Szemző Gábor szerint a Jóisten látja, kik fognak érkezni, és ő ad számára útmutatást ahhoz, hogy pontosan mit és mikor csináljon.

Magyarrá kell válni

Szemző Gábor

Gábor rengeteg tapasztalatra tett szert az életútja során, ezek nagyobb része mágikus jellegű. Úgy mondja, valós erőkihatásokat, mágiákat végez kisebb és nagyobb célok elérése érdekében, de legfőképpen az ország és a világ védelmében. Szemző Gábor szerint a mindenkori szakrális nemzetőrzői mágikus életút tudatosságot jelent.

Ez nem egy „humbug”, hanem létező igazság. Ha nem működne, nem csinálnám. Az emberek azért követnek, mert látják a céljaink evilági manifesztációját, valamint az Istennel egybekötött szertartásaink mágikus átíródásait. A Föld legbonyolultabb és legválasztékosabb mágus nyelvét beszéljük. Ezért van ránk róva minden sorscsapás, nehogy ez a nép öntudatára ébredve ráleljen az igazságra. Az egyetemes emberi lét véleményem szerint a magyar, példaértékű elpusztíthatatlan isteni vállalásban gyökerezik. Szokták mondani, magyarrá, azaz emberré válni kell, ez nem alanyi jog.

Cikk küldése e-mailben

Comments are closed.